5 อบต.ประสานความมือร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชานเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้

นายกอบต. 5 แห่ง ในเขตติดต่อกับเทศบาลนครพิษณุโลก จับมือกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชานเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ รับทั้งน้ำฝนและน้ำจากเขตเทศบาล ไหลมาท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและที่นาเป็นประจำนาน 2 เดือนในช่วงหน้าฝน เจออุปสรรคบ้านจัดสรรสร้างใหม่ขวางทางน้ำและคูคลองการระบายที่แคบและตื้นเขิน นอภ.เมืองพิษณุโลกรับประสานจังหวัด ของบประมาณและขอเอกชนบริจาคที่ขยายคลองระบายน้ำ

วันที่ 27  พ.ค. 60 นายธวัช  สิงหเดช นายก อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง อบต. จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย อบต.บึงพระ  อบต.วัดจันทร์  อบต.ท่าโพธิ์ อบต.ท่าทอง และอบต.วัดพริก ได้ร่วมจับมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของแต่ละ อบต.  เนื่องจากระบบการระบายน้ำต้องอาศัยแต่ละพื้นที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หาก อบต.ใดไม่ให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตัวเองก็จะไม่สามารถแก้ได้

จากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของ อ.เมืองพิษณุโลก ถ้ามีฝนตกลงมากอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน จนเกิดเหตุน้ำท่วมขัง โดยจะมีน้ำที่ท่วมไหลจากตัวเมืองพิษณุโลก  จากเขตเทศบาลนครพิษณุโลกลงทางด้านทิศใต้ไปทางตำบลบึงพระที่อยู่ติดกัน  ผ่านไปท่วมที่บริเวณ ม.9 บ้านนาโพธิ์ เขต อบต.บึงพระ หากไม่มีการสูบออกจะท่วมนานถึง 2 เดือน สาเหตุมาจากมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร และถมดินกันมากขึ้น ทำให้ปิดทางไหลของน้ำตามธรรมชาติ หลังจากนั้นกระแสน้ำที่ล้นจะไหลผ่านไปยัง ม.4 เขตรับผิดชอบ อบต.วันจันทร์  โดยจะมีคลองในการระบายน้ำในบางช่วง และมีการฝังท่อให้น้ำไหลผ่าน แต่เนื่องจากท่อมีขนาดเล็ก ตลอดทั้งยังมีจะที่น้ำไหลผ่านแคบเป็นคอขวด ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

หลังจากนั้นกระแสน้ำจำนวนมากจะไหลเข้าสู่พื้นที่ อบต.วัดจันทร์ และไหลสู่พื้นที่ อบต.ท่าโพธิ์  ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเอาไว้จำนวนมาก ก่อนที่จะไหลผ่านไปในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.วัดพริก ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย ที่จะ ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน  แต่อุปสรรคที่พบตลอดเส้นทางที่กระแสน้ำไหลผ่าน มีทั้งปัญหาการถมดิน และสร้างบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรรปิดทางไหลของน้ำตามธรรมชาติ ในบางจุดร่องน้ำแคบเป็นคอขวดความกว้างของคลองแค่ 2 เมตรเท่านั้น  และยังพบว่ามีการถมดินกันทางน้ำไหลไม่ให้เข้าพื้นที่ทางการเกษตร  จนทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกไปได้  จนท่วมขังอยู่นานนับเดือน

ด้านนายอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมือง กล่าวว่า  เกี่ยวกับกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำ ทางด้านใต้ของเมืองพิษณุโลก จำนวน 5 ตำบล มี ตำบลบึงพระ ตำบลวัดจันทร์  ตำบลท่าโพธิ์  ตำบลท่าทอง และตำบลวัดพริก เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และบางช่วงรับน้ำจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ก่อให้เกิดปัญหาเอ่อล้นท่วมในแต่ละพื้นที่  วันนี้มีการประสานงานบูรณาการ ร่วมกันพูดคุยกันในการแก้ปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ให้ช่วยกันเฉพาะในเขตติดต่อกัน ตนจะได้ประสานกับทางจังหวัด ช่วยในเรื่องงบประมาณเพิ่มเติม ในบางพื้นที่เข้าไปอยู่ในที่ดินของเอกชนและชาวบ้าน จึงต้องขอความร่วมมือ เพื่อแบ่งให้ทางน้ำไหลไปลงที่ตำบลวัดพริกลงสู่แม่น้ำน่าน โดยที่ตำบลวัดพริกมีการขุดแก้มลิงรับน้ำได้กว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร  และสามารถใช้ในการเกษตรได้กว่า 3,000 ไร่ ก่อนลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งต้องทำให้เป็นระบบให้น้ำไหลผ่านสะดวกตลอดเส้นทาง

แสดงความคิดเห็น