กองบิน 46 ถ่ายทอดวิธีปลูกดาวเรืองให้บานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 7 มิย. 60  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงเกษตรกองบิน 46 ทางกองบิน 46  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เตรียมดินและกล้าพันธุ์ดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมการเพาะปลูกและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ตามที่รัฐบาลเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.60 ซึ่งดอกไม้ดังกล่าว จะต้องออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.60 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวว่า  ทางกองบิน 46 ที่ผ่านมาได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาสอนให้กับทหารที่เข้ามาประจำการเพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพเมื่อออกจากประจำการจะได้มีอาชีพติดตัว  ดังเช่นการปลูกดอกดาวเรือง ที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เมื่อทางภาครัฐมีการส่งเสริมให้ปลูก ทางกองบิน 46 ที่ถือว่ามีองค์ความรู้ก็พร้อมถ่ายทอดความรู้ในการปลูกดอกดาวเรืองให้กับประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจ เพื่อไปปลูกตามสถานที่ราชการ ตามบริษัท ตามบ้าน พร้อมทั้งมีการเพาะกล้าแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปเพาะปลูกบ้างแล้ว

สำหรับการปลูกดอกดาวเรืองที่กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมให้ประชาชนร่วมปลูกเพื่อให้ประชาชนร่วมปลูก เพื่อจะให้ดอกดอกในสองช่วง คือ ช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2560 นั้น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 46 ให้ข้อมูลว่า ถ้าจะให้ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม ณ ขณะนี้ ต้นเดือนมิถุนายน 2560 ขณะนี้เริ่มลงเพาะเมล็ดได้แล้ว เพราะอายุของดอกดาวเรืองจะเริ่มออกดอกอายุ 45 วัน ประมาณวันที่ 22 กรกฏาคมก็จะเริ่มออกดอก และดาวเรืองจะอยู่ได้ประมาณ 2 เดือน กด็จะคาบเกี่ยวกับวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ส่วนจะให้ดอกบานช่วงเดือนตุลาคมนั้น ต้องเริ่มเพาะกล้าเดือนสิงหาคม เพื่อจะออกดอกและบานต่อเนื่องในช่วงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงาน ที่สนใจอยากรู้วิธีการปลูกดอกกาวเรือง หรือ สนใจจะสั่งซื้อดอกดาวเรืองที่เพะเป็นถาด เมล็ดพันธุ์ รวมถึงต้นดาวเรืองที่เพะใส่ในถุงดำ พร้อมนำไปลงกระถาง หรือ ตั้งประดับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกกิจการพลเรือน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามเวลาราชการ โทรศัพท์ 055-301200 – 55233 หรือ 061-2686334

/////////////////

 

แสดงความคิดเห็น