ชาวบ้าน-นร.ต.วังนกแอ่น ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

วันที่ 14 มิ.ย.60  ที่ศาลาการเปรียญ วัดวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านได้ร่วมกันเข้ารับการฝึกอบรมการประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยอำเภอวังทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งกลุ่มอาชีพภายในตำบลวังนกแอ่น พร้อมการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชน เป็นการเพิ่มภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในงานประดิษฐ์ดอกไม้เป็นอาชีพเสริมยามว่างจากอาชีพหลัก

อาจารย์สุพรรณ หนูจันทร์ อาจารย์จากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังทอง ซึ่งเป็นตัวแทนในการสอนชาวบ้านทำดอกดารารัตน์ กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลวังนกแอ่นมีความต้องการอยากเรียนรู้การทำ “ดอกดารัตน์” เพื่อมอบให้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อำเภอวังทอง จึงได้โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นมา โดยมีชาวบ้านวังนกแอ่นทุกเพศ ทุกวัย และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นต่างร่วมใจการเรียนรู้ และประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีครูจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยาการในการฝึกสอน ซึ่งใช้กระดาษสีเหลือง เปลือกข้าวโพด ใบยาง ไม้จันทร์ ธูปเทียน มาทำเป็น “ดอกดารารัตน์” เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระครูผาสุก วรริเวศ เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่นและเจ้าอาวาสวัดวังนกแอ่น ที่มาร่วมการประดิษฐ์ ดอก“ดารารัตน์” กล่าวว่าชาวบ้านวังนกแอ่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะชาวบ้านวังนกแอ่น ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสร้างฝ้ายชะลอน้ำจากโครงการพระราชดำริ ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้จนถึงถึงวันนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านวังนกแอ่นอยู่เสมอมา โดยตนเองและชาวบ้านวังนกแอ่นจะขอร่วมทำการประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อสำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แสดงความคิดเห็น