รองผู้ว่าฯตรวจสอบชาวบ้านอ.บางกระทุ่มร้องได้รับความเดือดร้อนจากโรงสี

 เช้าวันที่ 20 มิ.ย.60  ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมกับคณะทำงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางแอ๊ด  พุ่มใย อายุ 59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ว่าตนเองมีอาชีพทำนา ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสที่เกิดจากการกระทำและการประกอบกิจการของโรงสีเกียรติ์รุ่งเรือง 999 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งโรงสีดังกล่าวมีพื้นที่ติดกับนาและบ้านเรือนของตนเอง และได้ปล่อยละอองข้าว แกลบข้าว ฝุ่นละอองต่างๆ มีเสียงดังและมีกลิ่นสารพิษ ปลิวไปยังบ้านและลงไปในที่นาของตนเอง ส่งผลให้ตนเองป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หายใจติดขัด ปวดหัวมืนงง ความดันโลหิตสูง เกิดอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวลดลง และได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เข้าตรวจสอบเรื่องมลพิษดังกล่าว ซึ่งหลังจากจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบเรื่องการร้องเรียนของนางแอ๊ด  พุ่มใย แล้วทางจังหวัดได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบทั้งที่บ้านและที่นานางแอ๊ด  พุ่มใย ผู้ร้องเรียน และตรวจสอบการประกอบการของโรงสีเกียรติ์รุ่งเรือง 999  และมีคำสั่งให้เจ้าของโรงสีทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในการปล่อยละอองข้าว แกลบข้าว ฝุ่นละอองต่างๆ และปรับปรุงไม่ให้มีเสียงดังและมีกลิ่นสารพิษ ซึ่งหลังจากคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วทางโรงสีเกียรติ์รุ่งเรือง 999  ก็ได้ทำการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านและที่นานางแอ๊ด  พุ่มใย

ซึ่งในเวลาต่อมาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้รับหนังสือจากนางแอ๊ด  พุ่มใย ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีทำหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำและการประกอบกิจการของโรงสีเกียรติ์รุ่งเรือง 999 ซึ่งหลังจากส่งหนังสือร้องเรียนไปแล้วปรากฎว่าทางจังหวัดพิษณุโลกยังไม่ได้มีการตรวจสอบและดำเนินการแต่อย่างใด และคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาในการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องขอรับค่าเสียหายเยียวยาจากโรงสีเกียรติ์รุ่งเรือง 999 อีกจำนวน 900,000 บาท ดังนั้นในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ จึงได้มอบหมายให้นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาร่วมประชุมกับคณะทำงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัด และร่วมกับคณะทำงานพิจาณาหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางออกให้แก่ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ต่อไป

ด้านนายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า จากกรณีนางแอ๊ด  พุ่มใย  ราษฎรหมู่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่มได้ร้องเรียนว่า  ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัสจากโรงสีเกียรติรุ่งเรือง 999 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ  608  เมตร  ซึ่งหลังคณะทำงานได้มาตรวจสอบแล้วข้อเท็จจริงจากการสอบปากคำชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่อยู่บริเวณนี้   10 กว่าราย  ผลปรากฏว่าไม่ได้รับผลกระทบจริง  และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วในการประชุมร่วมกับคณะทำงาน ได้ดูข้อมูลจาก PowerPoint ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่  39 ซึ่งเป็นหน่วยรักษาความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่ นำมาให้ดู  ทั้งการลงพื้นที่พบปะประชาชน และการปรับปรุงของโรงสี  นอกจากนี้พบว่าที่นาของนางแอ๊ด  พุ่มใย  ที่ติดกับโรงสีประมาณ  20  ไร่  ผลผลิตปีนี้ดี  ไม่ได้ตกต่ำอย่างที่นางแอ๊ด  พุ่มใย  ได้กล่าวไว้  ซึ่งคณะทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เราไม่ได้เข้าข้างเรื่องผู้ประกอบการโรงสีแต่อย่างใด  และขอยืนยันว่าเรื่องนี้ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบ  จากนี้จะได้มอบหมายให้นายอำเภอบางกระทุ่ม  เชิญนางแอ๊ด  พุ่มใย  ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม หากพบว่ามีอาการเจ็บป่วยจากการได้รับผลกระทบฝุ่นละออง  เป็นโรคภูมิแพ้มา  ก็อาจจะมีการช่วยเหลือ  บรรเทาชดเชยความเสียหายแล้วแต่ละกรณีต่อไป  จากนั้นคณะทำงานชุดนี้จะได้รวมเอกสารหลักฐานและสรุปผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะรายงานผลให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น