ต้นจันออกลูกดกมากส่งกลิ่นหอมที่พระราชวังจันทน์จ.พิษณุโลก

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่ำคืนที่ผ่านมาในพื้นที่มีฝนตกและลมพัดแรง ส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดที่ลูกสุกหล่ม ลูกได้ร่วงหล่นเต็มพื้น โดยเฉพาะลูกจัน อายุประมาณ 6 ปี ด้านหลังอาคารศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เช้านี้ลูกที่สุกงอม สีเหลืองนวล ได้หล่นใต้ต้นจันเต็มไปหมด สอ.สิทธิชัย  โหมดจิ๋ว จนท.รักษาความปลอดภัย ได้มาเก็บใส่ถุงไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม เนื่องจากในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์นั้น มีต้นจันต้นนี้เพียงต้นเดียวเท่านั้น ที่ออกลูก และปีนี้ออกลูกดกมาก ขณะที่คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างแทบไม่ค่อยรู้จักลูกจัน หรือ ต้นจัน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่หายาก โตช้า และพบเห็นได้น้อยมากแล้วโดยเฉพาะในเขตตัวเมือง

สอ.สิทธิชัย  โหมดจิ๋ว จนท.รักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เปิดเผยว่า ต้นจันที่ปลูกในเขตพระราชวังจันทน์มีการปลูกมาใหม่หลายต้น ทั้งในเขตพระราชวังจันทน์ และริมแม่น้ำน่านด้านหน้า แต่มีต้นนี้เพียงต้นเดียว อายุประมาณ 6 ปี ที่ออกลูกมาให้ชมแล้ว และปีนี้ ออกลูกดกมาก ตนได้เก็บใส่ถุงมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม เพราะคนรุ่นใหม่ มักจะไม่ค่อยรู้จักต้นจัน หรือ เห็นต้นจันแล้ว เป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่หายาก โตช้า นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่หาเป็นก็ชอบ เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน บางคนถึงกับขอชิม ด้วยรสชาดหอมหวาน

สำหรับพันธุ์ที่ปลูกและออกลูกในพระราชวังจันทน์นี้ เป็นพันธุ์จันแป้น หรือ จันอิน ซึ่งจะลูกเล็ก แบน มีกลิ่นหอม มีต้นจันอีกพันธุ์หนึ่งที่ลูกใหญ่กว่า คือ จันโอ ผลจะใหญ่กว่า แต่กลิ่นไม่หอม เท่าพันธุ์จันแป้น นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ มีต้นจัน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกไว้ 1 ต้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอาคารศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เมื่อ 19 ธันวาคม 2558 ขณะนี้ ต้นจันที่พระองค์ทรงปลูกไว้ เจริญเติบโตอย่างดี

 

แสดงความคิดเห็น