ศธจ.พิษณุโลก “ปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ” ที่โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น อำเภอวังทอง

วันที่ 14 กค. 60 นายอนันต์ กิตติรัตนวศิลป์ นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ โดยมีนายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรในสังกัด ศธจ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยได้เตรียมโครงการ “ปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ” 999,989 ต้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาทั่วประเทศร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว โดยจังหวัดพิษณุโลก กำหนดเป้าหมายการปลูกต้นไม้ จำนวน 13,265 ต้น กระจายการจัดกิจกรรมไปในสถานศึกษาต่าง ๆ ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับอำเภอวังทอง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 อบต.วังนกแอ่น จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น อำเภอวังทอง หลังการจัดกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 54 คนด้วย ………………………………………………………….. นางวรางคณา อนันตะ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น