ทหาร-อบจ.-ชาวบ้านเร่งซ่อมพนังดินคลองเนินกุ่มแตกอีก 1 จุด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 ออกช่วยเหลือประชาชน ด้วยพนังกั้นน้ำคลองเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม พังกว่า 20เมตร น้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน หน่วยงานต่างๆเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


30ก.ค.60  นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการ กองบิน46 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน46 พร้อมด้วยนายทหารกิจการพลเรือน เจ้าหน้าที่ และกำลังพลทหาร จำนวน 100 นาย ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ที่บ้านท่าแห หมู่ที่ 10 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
จากการที่คลองเนินกุ่มอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกรับน้ำไหลบ่าจาก ต.ชมพู อ.เนินมะปราง เป็นจำนวนมากทำให้พนังกันน้ำแห่งนี้พังกว่า 20เมตร ขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น และเอ่อล้นคันคลองเกือบตลอดสาย ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ในเขตพื้นที่ตำบลวัดตายม และ เนินกุ่ม หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 10 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม
โดยวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่6 และหมู่ 10 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าน้ำได้เข้าท่วมในหมู่บ้านหลังมีมวลน้ำขนาดใหญ่จากคลองชมพู ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ได้ไหลบ่าลงสู่คลองเนินกุ่มจนกัดเซาะตลิ่งพังทลายลงก่อนจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในหลายหมู่บ้านจนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
การให้ความช่วยเหลือ กองบิน 46 พิษณุโลก/มทบ.39/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก/ เทศบาลตำบลเนินกุ่มและประชาชน ได้ร่วมกันนำไม้ยูคาลิปตัส ปักกั้นแนวน้ำและนำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ใบ นำไปกั้นเป็นทำนบป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลเนินกุ่มเป็นการเบื้องต้น………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น