อาหารพื้นบ้าน อ.ชาติตระการ ชนะเลิศประกวด “สำรับอาหารของดีบ้านฉัน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประกวด “สำรับอาหารของดีบ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารพื้นบ้าน จากวัตถุดิบของชุมชน อันแสดงถึงพลัง ศักยภาพ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการกินของพื้นบ้านพิษณุโลก  ซึ่งเป็นเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งอาหารพื้นถิ่นของดีบ้านฉัน สามารถจะพัฒนาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในในอนาคต

โดยในการประกวด สำรับอาหารของดีบ้านฉัน มีหลักเกณฑ์การจัดชุดสำรับอาหารพื้นบ้าน คือ ต้องเป็นอาหารพื้นถิ่นในชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างน้อย 5 ประเภท การประกอบอาหารต้องไม่ใช่ผงชูรสและผงปรุงสำเร็จรูป ได้แก่ น้ำพริก ผักสดหรือผักต้ม และเครื่องเคียงอื่นๆ 1 ชนิด, อาหารค่าว 2 ชนิด,ข้าวพื้นเมือง จะเป็นข้าวจ้าวหรือ ข้าวเหนียว,ขนมพื้นบ้าน หรือ อาหารพิเศษที่คิดสูตรเอง

ซึ่งบรรยากาศในการประกวด สำรับอาหารของดีบ้านฉัน มีกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ทำอาหารพื้นบ้านของตนเองเข้าประกวดกันแต่ละชนิดน่ารับประทานอย่างมาก โดยผลการประกวด ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน อ.ชาติตระการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อ.เมือง รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ อ.นครไทยและ อ.บางระกำ

นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การประกวดสำรับอาหารของดีบ้านฉัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ ซึ่ง อ.ชาติตระการ ที่ชนะเลิศการประกวดนั้น ถือว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ นำอาหารพื้นถิ่นมาประกอบอาหาร เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน อ.ชาติตระการ อย่างแท้จริงและที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อย ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก ผักต้มแต่ละชนิด ข้าวเหนียว และเมี่ยงปลา ที่รสชาติอร่อยถูกปาก เป็นอย่างมาก

////////////

 

แสดงความคิดเห็น