สหกรณ์จ.พิษณุโลกช่วยขายลำไย 3 ตันช่วยชาวสวนภาคเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรภาคเหนือผ่านกลไกสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า   กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกร  8 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำจากภาวะราคาลำไยล้นตลาด  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการบริโภคลำไย จากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป  โดยสั่งซื้อลำไยช่อสดสายพันธุ์อีดอ เกรด AA จากสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา  จำกัด  จังหวัดน่าน  ในราคากิโลกรัมละ 30  บาท  บรรจุใส่กล่องๆ ละ 10 กิโลกรัม  ราคา 300 บาท  สำหรับในล็อตแรก  มียอดการสั่งซื้อลำไยรวม  3 ตัน  กระจายไปสู่สหกรณ์ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคและยกระดับราคาผลผลิตลำไยในพื้นที่ให้สูงขึ้น

ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรภาคเหนือโดยตรง ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประทานผลผลิตลำไยที่ใหม่สดจากสวน  ผ่านการคัดเกรดตามคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตลำไยได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 263 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 0-5598-3567 ต่อ 108

แสดงความคิดเห็น