ผวจ.ส่งเสริมเที่ยวชมสวน “ถึงแรตก็รัก” ธรรมชาติเชิงเกษตร

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางดุษณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเทศบาลตำบลแรด อ.บางระกำ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนให้กับชาวบ้านตำบลปลักแรด และผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมสวนดอกไม้นานชนิด ไม่ว่าจะเป็นแปลงทุ่งดอกปอเทือง,ดอกบานชื่น และชมวิถีชีวิตการทำนา ของชาวบ้านปลักแรด ที่เห็นแล้วสวยงาม โดยทางเทศบาลตำบลปรักแรด ได้จัดสถานที่ถ่ายรูปไว้จุดต่างๆ หลายแห่ง อาทิ ซุ้มถึงแรตก็รัก ซุ้มถึงแล้วปลักแรด เป็นต้น ซึ่งแต่ละจุดสวยงาม

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้นำพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจัดสร้างสวนสาธารณะทุ่งดอกไม้แห่งใหม่ ที่ไม่ไกลจากชุมชน ที่สามารถเที่ยวชมแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ 40 ไร่ ชมวิถีชีวิตของชาวนาและชมดอกไม้นานาชนิด ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการเกษตรกรพอเพียง ซึ่งเชื่อว่าเป็นการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถมาพักผ่อนและชมธรรมชาติได้อย่างสะดวกสบาย

ด้าน ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพาณิชย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มาทำการศึกษาวิจัยแหล่งชุมชนปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มาจำนวน 2 ปีแล้ว ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงเกษตร และโฮมเตย์ของชาวบ้าน ซึ่งขณะถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าชาวบ้านมีการรวมตัวกันอย่างเข็มแข็ง ทั้งการทำแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกไม้ในเนื้อที่กว่า 40 ไร่ สามารถเดินได้สะดวกสบาย ในขณะที่โฮมสเตย์ของชาวบ้าน ในขณะนี้ก็มีเกือบ 10 ราย แล้วที่นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนและชมวิถีชุมชนคนปลักแรด ที่พื้นเมืองเป็นคนน่ารัก อัธยาศัยดี และมีแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำกลางตลาดเป็นต้น
////////////////////

แสดงความคิดเห็น