เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมปลูกดอกทานตะวัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (สวนเรือนแพ) นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกดอกทานตะวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเป็นการแสดงความรักความสามัคคี ร่วมปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน สำหรับกิจกรรมมีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีพิธีมอบเมล็ดทานตะวันให้กับประธานโซนชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมพิธีปลูกทานตะวันและปั่นจักรยานเพื่อรดน้ำทานตะวัน

นอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการปลูกดอกทานตะวันและดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง ซึ่งสีเหลือง คือสีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยการประดับดอกไม้สีเหลืองตามสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยให้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560)

//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น