วัดท่ามะปรางจัดพิธีบวชถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่ามะปราง อ.เมืองพิษณุโลก พระปลัดอุดมศักดิ์ อุตตมสักโก รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ประกอบพิธีบวชเนกขัมมะบารมี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9โดยทางวัดท่ามะปราง ได้จัดให้มีพิธีบวชเนกขัมมะบารมี นุ่งขาวห่มขาว ไม่โกนผม รักษาศีล 5 รับประทานมังสวิรัติ  เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9  ซึ่งประกอบพิธีบวชเนกขัมมะบารมีตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7-13 สิงหาคม 2560  รวมเวลา 7 วัน ซึ่งผู้เข้าปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี  จะปฏิบัติทำวัตรเช้าวัดเย็น เดินจงกรม และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาพระปลัดอุดมศักดิ์ อุตตมสักโก รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง  กล่าวว่า ทางวัดได้จัดพิธีบวชเนกขัมมะบารมีติดต่อกันมานานกว่า 10 ปี เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ใฝ่ธรรมได้บำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการเจริญจิตสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9  เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม 2560 นี้

 

 

แสดงความคิดเห็น