16 กย. 60 แม่น้ำวังทองล้นตลิ่ง ท่วมวัดและพื้นที่ต่ำหลายตำบล

วันที่ 16 กันยายน 2560 สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบหลายลุ่มน้ำ ที่อ.วังทอง น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ปริมาณมาก ที่ไหลมาจากจ.เพชรบูรณ์ และอ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้ไหลลงสู่แม่น้ำวังทอง และสร้างผลกระทบกับวัดวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยเฉพาะ ต.วังนกแอ่น ต.ไชยนาม และ ต.วังทอง ที่ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหลายร้อยไร่ และท่วมอุโบสถไม้ ของวัดวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น สูงกว่า 1 เมตร ขณะน้ำบางส่วนได้เริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าตลาดสดวังทอง เจ้าหน้าที่ต้องรีบกรอกกระสอบทรายกั้นตลิ่งแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ปภ. และจนท.กู้ภัย ได้นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในการสัญจรเข้าออกบ้านพัก

นางต๋อย  จันทร์น้ำคบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ที่บ้านวังนกแอ่น มีพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมกว่า 1 เมตร 3 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเอง มวลน้ำยังไหลเข้าท่วมพระอุโบสถ 2 ชั้น ของวัดวังนกแอ่น ซึ่งน้ำได้ท่วมชั้น 1 ของพระอุโบสถจนมิด ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือมาสู่หมู่บ้านต่อไป.

…………………………………………….

แสดงความคิดเห็น