17 กย.60 อ.วังทองน้ำยังท่วมเป็นวงกว้าง ตอนบนเริ่มลดระดับลงบ้างแล้ว

วันที่ 17 กันยายน 2560 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคเหนือของไทยวานนี้ ส่งผลให้มีหลายอำเภอประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน ทั้งอำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง ที่เช้าวันนี้ สถานการณ์ของอำเภอวังทองยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำวังทอง ได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำมาตั้งแต่ตำบลวังนกแอ่น ตำบลไชยนาม และตำบลวังทอง อีกทั้ง ยังท่วมสูง ไหลผ่านถนนพิษณุโลก-หล่มสัก หรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลวังทองตั้งแต่เย็นวานนี้ กระทั่งเช้าวันที่ 17 กันยายน ระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่ประมาณ 10-30 เซนติเมตร

ขณะที่ปริมาณน้ำของแม่น้ำวังทอง ช่วงไหลผ่านอำเภอวังทอง ได้ผ่านระดับสูงสุดไปแล้วตั้งแต่บ่ายวานนี้  ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ปริมาณน้ำของลำน้ำเข็ก หรือ แม่น้ำวังทองที่สถานีวัดระดับน้ำ N 22 A อ.วังทอง มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2560 แม่น้ำวังทองสูง 13.61 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 828 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้น ระดับน้ำค่อย ๆ ลดลงต่อเนื่อง เวลา 06.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2560 แม่น้ำวังทองที่สถานีวัดระดับน้ำ N 22 A  สูง 11.43 เมตร มีน้ำไหลผ่าน 429 ลูกบาศก์เมตร์ต่อวินาที ซึ่งแม้ว่าระดับน้ำสูงสุดได้ไหลผ่านมา แต่ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในที่ต่ำในเขตต.วังนกแอ่น ต.ชัยนาม และต.วังทอง ก็ยังท่วมสูงเป็นกว้าง และขณะนี้ได้เริ่มสร้างผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำบริเวณบ้านวังครุฑ ต.วังทอง และ ตำบลวังพิกุล

ขณะที่การเดินทางสัญจรผ่านถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อ.วังทอง ที่ถูกน้ำท่วมไหลผ่านนั้น  เช้านี้ สภาพน้ำจากแม่น้ำวังทองไหลผ่านถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ช่วงหน้ารพ.วังทอง ระยะทางประมาณ 100 เมตร น้ำลดลงเหลือ 10 ซม. รถทุกชนิดสามารถผ่านได้ วานนี้ น้ำท่วมถนนพิษณุโลก-หล่มสักในเขตอ.วังทอง 3 จุด สูง 30 ซม. ส่วนพื้นที่ต่ำบริเวณต.ชัยนาม ต.วังทอง ต.วังนกแอ่น ยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง สูง ประมาณ 1 เมตร โดยปริมาณน้ำกำลังไหลไปพื้นที่ด้านท้ายของตำบลวังทอง และตำบลวังพิกุล ……………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น