17 กย. 60 ต.วังพิกุลน้ำเริ่มท่วมวงกว้าง

วันที่ 17 กันยายน 2560 น้ำท่วมของแม่น้ำวังทองจากตอนบนได้ไหลมาถึงพื้นที่ตอนล่างและสร้างผลกระทบกับพื้นที่ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลกเป็นวงกว้างแล้ว ระดับน้ำได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำวังทอง และไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างแล้ว ขณะที่เส้นทางถนนสายบางพาน-วังพิกุล ที่เชื่อมระหว่าง ต.วังทองและต.วังพิกุล ไม่สามารถสัญจรได้แล้ว เนื่องท่วมถนนสูงมาก 

แสดงความคิดเห็น