อบจ.ส่งรถผลิตน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในต.วังพิกุล อ.วังทอง

วันที่ 18 กันยายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเคลื่อนที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 10 บ้านดงจันทร์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับรายงานและการร้องขอจากประชาชนว่ามีผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนมาก ทั้งนี้จากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทองเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งก่อนจะไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างส่งผลให้ประชาชนไม่มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน โดยในการให้บริการในครั้งนี้พบว่าประชาชนได้นำถังน้ำและภาชนะมาบรรจุน้ำจากรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำมาให้บริการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที.

แสดงความคิดเห็น