20 กย. 60 อ.บางระกำเก็บน้ำเต็มทุ่ง หน่วงน้ำช่วยพื้นที่น้ำท่วมจ.พิจิตร

วันที่ 20 กันยายน 2560 สถานการณ์น้ำท่วมจ.พิษณุโลก ที่ประสบปัญหาจากฝนตกหนัก พายุซกทูรีพาดผ่านภาคเหนือเมื่อสัปดาห์ก่อน หลายอำเภอเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำยม ขณะนี้ กำลังมวลน้ำก้อนใหญ่ของแม่น้ำยม ที่ผ่านมาจากจังหวัดสุโขทัย ทั้งการระบายออกมาทางแม่น้ำยมสายหลัก ผ่านทางอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ การระบายมาทางแม่น้ำยมสายเก่า ลงมาทางด้านอ.พรหมพิราม ขณะนี้สภาพพื้นที่เริ่มเต็มไปด้วยน้ำที่ท่วมขังเต็มทุ่ง ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ต.บางระกำ อ.บางระกำ ประตูรับน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า และมาบรรจบกับแม่น้ำยมสายหลักที่อ.บางระกำ ระดับน้ำค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า ได้ล้นทางระบายน้ำล้น หรือ สปิลเวย์ ที่ระดับความสูง 90 เซนติเมตร สภาพพื้นที่บริเวณบ้านคลองปลากลาย ต.บางระกำ ทุ่งนาของต.ท่านางงาม ขณะนี้เต็มไปด้วยน้ำขัง ซึ่งไม่ได้สร้างผลกระทบกับพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากนาข้าวในพื้นที่เพาะปลูกตามโครงการบางระกำโมเดล 60 ขณะนี้ เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา และการปลูกข้าวรอบใหม่นั้น จะมาเริ่มต้นกันอีกครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้ ชลประทาน ได้เปิดประตูน้ำ ท่อระบายน้ำ ตลอดแนวแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม หรือ คลองบางแก้ว เพื่อเก็บน้ำเข้าทุ่ง ให้ท่วมกำจัดวัชพืช กำจัดหนูนา และเป็นแหล่งปาปลาของชาวอำเภอบางระกำ

นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยว่า   ในช่วงนี้ ตั้งแต่อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกลงมา จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมสายเก่าล้นตลิ่งบ้างในบางจุด จุดที่เฝ้าระวังได้แก่ ต.หนองแขม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม และบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก รวมถึงบ้านคอลงปลากราย ในเขตอ.บางะกำ  ซึ่งขณะนี้พื้นที่การเกษตรได้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว แต่อาจจะกระทบกับการท่วมบ้านเรือน และเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน ระกำ ซึ่งชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำ และเปิดท่อระบายน้ำ ให้น้ำไหลเข้าทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวหมดแล้ว เพื่อหน่วงน้ำไว้ช่วยพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมตอลนล่างคือ จ.พิจิตร คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 240-250 ล้านลบ.ม. และเป็นไปตามแผนการบริการจัดน้ำน้ำแบบประชารัฐ หรือ บางระกำโมเดล 60 ที่หน่วยงานรัฐทำร่วมกับประชาชน กำหนดให้มีการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำยมจ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก 265,000 ไร่ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงหน้าฝน จะหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อช่วยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด 400 ล้านลบ.ม.

……………………………………………………

แสดงความคิดเห็น