มอบข้าวสาร 1,000 กก.ใช้จัดเลี้ยงปชช.ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง นำข้าวสารพระราชทาน จำนวน 1,000 กิโลกรัม ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มาส่งมอบให้กับทางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบ ในการนำไปจัดเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

สำหรับการมอบข้าวสารพระราชทานในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการจัดข้าวสารพระราชทาน ที่เก็บไว้ในศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก จะจัดสรรข้าวสารพระราชทานไปมอบให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม ของแต่ละอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบจัดเลี้ยงประชาชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น