ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา ผู้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ได้เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา English Program (Imperial Phichit Bilingual School)

โทร.056-612991

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา English Program (Imperial Phitsanulok Bilingual School)

โทร.055-336-244

แสดงความคิดเห็น