ชาวอ.พรหมพิรามปลูกผักลอยน้ำถวายความอาลัย “พ่อหลวง ๙ เมืองสยาม”

ชาวบ้านหัวเขาสมอคล้า ต.วงฆ้อง  อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วมใจปลูกผักกระฉูดลอยน้ำและบัวหลวง ในหนองหัวคล้า เป็นรูปอักษร “พ่อหลวง ๙ เมืองสยาม”  บนเรือสุพรรณหงส์ ระยะทางยาว 200 เมตร ด้วยความไม่ย่อท้อใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะสำเร็จแม้จะพังกลายครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พื้นที่สาธารณะ หนองหัวเขาคล้า หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอคล้า ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยปลูกพืชพื้นถิ่น ผักกระฉูด บัวหลวง เป็นรูปอักรูปอักษร “พ่อหลวง ๙ เมืองสยาม”  บนเรือสุพรรณหงส์ ระยะทางยาว 200 เมตร ซึ่งเมื่อดอกกระฉูดออกจะมีสีเหลืองจะทำให้เกิดความสวยงามอย่างมาก

นายไพจิตร  คงแจ้ง  เกษตรกรผู้ริเริ่มแนวคิด กล่าวว่า  ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และต้องการแสดงความจงรักภักดีจึงรวมกับชาวบ้านในพื้นที่ปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และด้วยประสบการณ์ที่เคยปลูกข้าวเป็นรูปอักษรที่จังหวัดชัยนาท จึงตกลงที่จะปลูกผักกระฉูดที่มีอยู่ในหนองหัวเขาคล้า เพราะเป็นพืชพื้นถิ่นแล้วเวลาออกดอกจะมีสีเหลือง เมื่อออกดอกเต็มที่ก็น่าจะเหลืองอร่ามเป็นอักษรสีเหลือง และอยู่บนเรือสุพรรณหงษ์  เป็นเสมือนชาวบ้านได้ร่วมกันส่งพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย  โดยได้เริ่มลงมือทำมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่ก็ประสบปัญหาพัง 2 รอบ เพราะจากพายุและน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อจนสามารถทำกันจนประสบผลสำเร็จอย่างที่เห็นและคาดว่าอีก 10 วันข้างหน้าดอกจะออกสีเหลืองสวยงาม

ด้านนายศิริโภชน์  ธเนศราภา สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือของคนในท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และในอนาคตจะได้พัฒนาเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมและเป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกายของชาวบ้านต่อไป.

/////////////

แสดงความคิดเห็น