ทุ่งบางระกำโมเดลกักเก็บน้ำท่วมไว้แล้ว 400 ล้านลบ.ม.กระทบชุมชนริมฝั่ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.พิษณุโลก ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำบางระกำโมเดล 60 ในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ.พรหมพิราม อ.เมืองและอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่เริ่มรับน้ำจากแม่น้ำยมสายหลักและสายเก่าที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมทุ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ล่าสุด ขณะนี้ ปริมาณน้ำที่อยู่ในทุ่งนาของ 2 จังหวัดมีปริมาณร่วม 400 ล้านลบ.ม.แล้ว และ เริ่มส่งผลกระทบกับเส้นทางสัญจรของประชาชนในหลายจุด

นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน  ได้แจ้งเตือน นอภ.เมืองพิษณุโลก , นอภ.พรหมพิราม, นอภ.บางระกำ, นอภ.กงไกรลาศ และ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร  สถานการณ์ในเขตพื้นที่ โครงการส่งน้ำฯยมน่าน (9 ต.ค 60). จากสถานการณ์ฝนตกชุกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 3-6 ต.ค 60 และ การระบายน้ำจาก จ.สุโขทัย ปัจจุบัน ผ่าน ปตร.คลองหกบาท( 155  ลบ.ม.ต่อวินาที ) และระบายผ่าน ปตร.ยมเก่า (อัตรา 110 ลบ.ม.ต่อวินาที ) และ ปตร.ยมน่าน(45 ลบ.ม.ต่อวินาที )  ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน แม่น้ำยมสายเก่า และ คลองเมม-คลองบางแก้ว และในแม่น้ำยมสายหลัก มีระดับเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง การระบายน้ำในพื้นที่ ลงสู่แม่น้ำยมผ่านทาง ปตร.บางแก้ว เป็นไปอย่างช้า เนื่องจากระดับน้ำด้านท้ายสูง  จึงขอแจ้งเตือนพื้นที่ ในเขตโครงการฯยมน่าน ให้เฝ้าระวัง จากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งและล้นทางสัญจร ตั้งแต่ ต.ไกรใน ต.ไกรนอก ต.กกแรด  ต.ดงเดือย ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ ต.วังวน ต.หนองแขม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม , ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก และ ต.ชุมแสงสงคราม ต.ท่านางงาม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. 

โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค 60 จะมีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือ จะส่งผลในเขตชุมชุนที่อาจเกิดภาวะน้ำเอ่อลินตลิ่ง เพิ่มขึ้น และอาจจะล้นทางสัญจร สำหรับในพื้นที่เกษตรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยหมดแล้ว ไม่ได้รับผลกระทบภาคเกษตร ได้มีการผันน้ำเข้าทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตามแผนงานโครงการบางระกำโมเดล 60 พื้นที่กว่า 240,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ในคลองและในทุ่ง กว่า 400 ล้าน ลบ.ม.  โดยระดับน้ำที่ ปตร.บางแก้ว วันนี้ อยู่ที่ระดับ 41.42 ม.รทก.    ( เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) เกินกว่าแผน ที่ ปตร.บางแก้ว ที่กำหนดไว้ 41.00 ม.รทก. จะได้น้ำ 400 ล้าน ตอนนี้ ปตร.บางแก้ว 41.42 ม.รทก. แล้ว เกินแผน 42 ซม.  ซึงทางโครงการได้แจ้งเตือนในพื้นที่ เรื่องสภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และทางสัญจร เนื่องจากระดับน้ำไนพื้นที่ เพิ่มต่อเนื่อง และ การระบายด้านท้าย ของ ปตร.บางแก้ว ทำได้ไม่มาก เนื่องจากแม่น้ำยมสายหลักมีระดับสูงใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ ยกตัวสูงขึ้น                 สำหรับพื้นที่ชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ทางกรมชลประทาน ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทหาร ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และ ใช้รถขุดเอาวัชพืชออก เสริมคันดิน และเสริมกระสอบทราย ป้องกัน น้ำเข้าบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่                               แนวโน้มคาดว่า ภายใน 5-7 วัน หลังจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์จะคลี่คลายจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และเส้นทาง

…………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น