เทศบาลฯ-ธอส.-ทหาร ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแพจ.พิษณุโลก

 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณแพที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส  นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย พ.อ.เทอดศักดิ์  งามสนอง รองผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4 นางสาวนิรมล  เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส  โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีแพอาศัยของนายหมึก  จันทร์ลา แพเลขที่ 100/44 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และแพอื่นๆรวม 22 ครัวเรือน  ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลก  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกันในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ผู้มีรายได้น้อย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้แล้วกว่า 2,000 หลังทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น