ขอความร่วมมือสถานประกอบการงด-ลดกิจกรรมบันเทิงช่วง13-26 ตค.60

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 21.00 – 01.00 น. โดยการอำนวยการของ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจ ปคม. ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.พล.2/ร้อย อส.อ.เมืองฯ 3 ร่วมกันออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 46 ร้าน ดังนี้ ร้าน Surbar ร้าน @ time ร้าน ทางเกวียน ร้าน ฅนบ้านนอก ร้าน สุรดาคาราโอเกะ ร้าน ก้อยทิพย์คาราโอเกะ ร้าน สถานีมดเดิน ร้าน ครัวบ้านน้องชายคาราโอเกะ ร้าน ตั้งหลัก ร้าน หนูนาคาราโอเกะ ร้าน ครัววังวน ร้าน เจนจิราคาราโอเกะ ร้าน ทิพย์กัลยาคาราโอเกะ ร้าน บางบาร์ ร้าน O.K. คาราโอเกะ ร้าน บุปผาชน
ร้าน ไม้เมือง ร้าน เพ้อบาร์ ร้าน Weizen Bar ร้าน ไม้หมอนมิตรภาพ ร้าน โมดิฟายคาราโอเกะ
ร้าน กมลา ร้าน แคมเปอร์ร้าน โรงเตี๊ยมท่าปรางค์ ร้าน Amarin Intown ร้าน บาหลี ร้าน พีกัสโซ่ ร้าน CORNER ร้าน อยู่วิชญา ร้าน Lager Cafe ร้าน เจริญผล ร้านThank you ร้าน Woodstock ร้าน ฟอเต้ ร้าน สวนอาหารสายรุ้ง ร้าน Amarin Cafe ร้าน โอ้โฮรีสอร์ท
ร้าน สองแควคาเฟ่ ร้าน FOUR CYCLE ร้าน WEPITH ร้าน DISTRICT65 ร้าน บังอรโภชนา ร้าน แอลกอฮอล์ ร้าน นั่งเล่น ร้าน เพลิน ร้าน THE LOFTผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสถานบริการ/สถานประกอบการ โดยให้งดหรือลดกิจกรรมบันเทิง ระหว่างวันที่ 13 – 29 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น