จิตอาสาฯอ.เนินมะปรางพัฒนาวัดศรีมงคลเตรียมความพร้อมดอกไม้จันทน์

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. จิตอาสาเฉพาะกิจฯ อำเภอเนินมะปราง ด้านงานบริการและด้านงานดอกไม้จันทน์ ได้ดำเนินการพัฒนาสถานที่วัดศรีมงคล และการจัดเตรียมความพร้อมของดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แสดงความคิดเห็น