ผู้ว่าฯนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านแม่ระหันต.บ้านกร่าง

เช้าวันนี้( 17 ต.ค.60) นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พลตรีจาตุรงค์  เชื้อคำฟู ผบ.มทบ.39 ทหารและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของตำบลบ้านกร่างลงเรือท้องแบนออกไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนชาวบ้านแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง ที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา พร้อมนำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้จำนวน 40 ชุด

สำหรับพื้นที่บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง แห่งนี้ปริมาณน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เพราะพื้นที่ตำบลบ้านกร่างเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำ  ตามโครงการบางระกำโมเดล ซึ่งเกษตรกรในพื้นได้เข้าร่วมโครงการด้วยการปลูกข้าวก่อนฤดูกาล 1 เดือนหลังจากนั้นจะใช้ท้องนาเป็นพื้นที่รับน้ำ จำนวนกว่า1หมื่นไร่ ซึ่งชาวบ้านถือโอกาสในช่วงที่มีน้ำท่วมประกอบอาชีพหาปลาขายสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยการเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ทางผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนที่เดือดร้อนได้ขอให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดช่วยแก้ปัญหาของพื้นที่ คือ ต้องการให้มีการยกระดับหรือทำถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่ระหันใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้าน ด้านในได้ใช้ถนนเพื่อการสัญจรไป-มาได้ นอกจากนี้ยังขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วยติดตามเรื่องการพัฒนาแห่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขอรับงบประมาณในการพัฒนาบึงแม่ระหัน และได้มีการอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณมาดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งบึงแม่ระหันเป็นบึงขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองมีพื้นที่มากกว่า 900 ไร่ หากดำเนินการได้ก็จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง หรือประกอบอาชีพอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกร่างและใกล้เคียงจำนวนกว่า 2,000 ครัวเรือนอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น