จนท.สนธิกำลังตรวจยึดไม้กฤษณาและเขาเลียงผาซุกซ่อนในบ้านที่อ.ชาติตระการ

วันที่ 21 ต.ค. 2560 ืผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่าได้นำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชาติตระการ เข้าตรวจค้นบ้านนายสมพงษ์ บัวลา บ้านเลขที่17/2ม.3 บ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบ้านของ นายสมพงษ์ มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ไม่พบตัวนาย สมพงษ์ บัวลา พบเพียงบุตรชายของ นายสมพงษ์ อยู่ภายในบ้านเพียงคนเดียว ตรวจสอบภายในบ้านพบ ชิ้นไม้กฤษณา จำนวน 18 กก. บรรจุอยู่ในกระสอบถุงปุ๋ย ซากหัวเรียงผา 1 หัว อยู่บนหิ้งพระภายในบ้าน เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 1 ตัว โครงเลื่อยไฟฟ้าดัดแปลง 1 โครง โว่ 3 เส้น พร้อมเครื่องมือ ซึ่งสิ่งของดังกล่าวเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าทีจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา 1.ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐานทำไม้ เจาะ สับ หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบุโ?ษตามมาตรา 73 ผิดฐานเก็บหาของป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 29 ฐานมีไว้ในครอบครองซึงของป่าหวงห้าม 2.ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 3.ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง มาตรา 38 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือ ครอบครองที่ดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัด โค่น แผ้วถาง เผาหรือทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 4.พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 วรรค 1 ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคที่หนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ก่อนจะติดตามตัวนายสมพงษ์ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป .
………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น