พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานไวยาวัชกร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้

การบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมเป็น 15 วัน วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกรณีข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อกุศลและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง ได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลังในการดำเนินชีวิต การบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน 109 คน จากทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น