พระเมรุมาศจำลองจ.พิษณุโลกจัดเตรียมสถานที่พร้อมสมพระเกียรติ

เช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2560 บรรยากาศที่พระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณลานทรงพล ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขณะนี้การจัดสร้างดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือขั้นตอนของการประดับตกแต่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอีกเล็กน้อย จังหวัดได้นำภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ศิลปินศิลป์สองแคว ๙ ตามพ่อ ดำเนินการวาด มาประดับตกแต่งบริเวณด้านข้างพระเมรุมาศจำลอง รวมถึงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯอีกหลายหน่วยงาน ขณะที่เต้นท์ เก้าอี้ จุดคัดกรอง สถานพยาบาล การจัดทำอาหาร ต่างเตรียมการเรียบร้อย พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ทุกประการ โดยได้จำลองมาจากพระเมรุมาศองค์จริงที่ท้องสนามหลวง มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 20.77 เมตร ไม่รวมฉัตร 9 ชั้น ซึ่งขณะนี้บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ทางจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำดอกดาวเรือง มาประดับตกแต่ง รายล้อมรอบพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งกำลังออกดอกเหลืองบานเต็มพื้นที่ โดยดอกดาวเรืองที่นำมาประดับในครั้งนี้จะออกดอกบานสะพรั่งไปจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้และเชื่อว่าบริเวณแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สวยงาม และสมพระเกียรติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกได้มาร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างแน่นอน

สำหรับการเตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชนชาวพิษณุโลกที่จะเดินทางมาร่วมงานนั้น ตำรวจภูธรจ.พิษณุโลกและสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมจุดจอดรถ 9 แห่ง รอบตัวเมืองพิษณุโลก พร้อมเตรียมรถแท็กซี่ รถบัส รถราง รถไฟฟ้า รวม 203 คัน เตรียมพร้อมบริการรับส่งประชาชนตั้งแต่เวลา 07.00-23.00 น. ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้  สำหรับวันนี้ เวลา 14.30 น. จังหวัดได้นัดจิตอาสาชาวพิษณุโลก มาร่วมทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลองอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับจุดจอดรถและรถบริการรับที่เตรียมไว้ประกอบด้วย1.สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 1 มีรถแท็กซี่บริการ 50 คัน 2.สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 2 มีรถแท็กซี่บริการ 50 คัน และรถบัส 5 คัน3.ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีรถบัสบริการ 5 คัน 4.ท่าอากาศยานกองบิน 46 มีรถสองแถว 10 คัน รถตู้ 50 คัน 5.ห้างเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก มีรถบัส 5 คัน 6.ห้างเทสโก้โลตัส ( โคกช้าง ) มีรถสองแคว 5 คัน 7.ห้างเทสโก้โลตัส ( ท่าทอง ) มีรถบัส 5 คัน 8.โรงเรียนสาธิตม.นเรศวร มีรถไฟฟ้าม.นเรศวร 15 คัน 9.ร้านอาหารรักษ์ มีรถรางการท่องเที่ยว 3 คัน รวมเตรียมรถไว้บริการรับส่งประชาชนตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น.จำนวน 203 คัน

………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น