เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของจังหวัดพิษณุโลก ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถกองทัพภาคที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานดังกล่าว เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ทุกคนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันร่วมปฏิบัติงาน จัดเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ครอบคลุมพื้นที่ แบ่งรองรับสถานการณ์ประกอบด้วย  ทีมปฐมพยาบาล หน่วยกู้ชีพระดับสูง สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหนัก การช่วยชีวิตขั้นสูง ในอำเภอเมืองจัดไว้ 8 ทีม ระดับอำเภอ 1 ทีมขึ้นไป ทีมอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉิน  ทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว

นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนที่มาร่วมงานให้พักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะประชาชนจำนวนมากมีใจที่อยากไปร่วมงานทำให้คนที่เดินทางมาร่วมพิธีมีจำนวนมากอาจเกิดปัญหาการให้บริการที่ค่อนข้างลำบาก ดังนั้นถ้าเตรียมตัวมาพร้อมพักผ่อนเพียงพอปัญหาไข้เจ็บน่าจะไม่มี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และจิตอาสาเฉพาะกิจ ได้พร้อมใจกันซ้อมเสมือนจริงในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ พระเมรุมาศจำลอง ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยในการซ้อมเสมือนจริงในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เข้าฝึกซ้อม ประมาณ 2,000 คน อาทิ การตั้งจุดคัดกรองประชาชน   เจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้จันทน์  การตั้งแถวของประชาชนในการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ การอำนวยความสะดวกด้านห้องน้ำและสุขา และการจัดรถวีลแชร์สำหรับไว้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ  ซึ่งในการซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติเหมือนจริงทุกขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดต่าง ๆ ตั้งแต่การเชิญพานดอกไม้จันทน์การถวายดอกไม้จันทน์ของประธานในพิธี การถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนโดยสามารถขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ได้ครั้งละ 10 คน การกำหนดจุดสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ จุดปฐมพยาบาล เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น