พื้นที่หน่วงน้ำ 3 อำเภอจ.พิษณุโลกน้ำยังคงเพิ่มระดับขึ้นอีก

สถานการณ์น้ำในจังหวัดพิษณุโลก ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่หน่วงน้ำ หลังมีฝนตกลงมาอีก ทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย โดยเฉพาะบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง ที่มวลน้ำได้สูงกว่าสะพานแบรี่ 25 ซม. แต่ประชาชนยังสามารถสัญจรไปมาได้

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ยังคงน่าเป็นห่วง หลังค่ำคืนที่ผ่านมา ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลายอำเภอในเขต จ.พิษณุโลก และ สุโขทัย ส่งผลให้น้ำเหนือยังคงไหลเข้าสู่ในพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อ.พรหมพิราม อ.เมือง และ อ.บางระกำ ตามแผนงานโครงการบางระกำโมเดล 60 พื้นที่กว่า 240,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่อยู่ในคลองและในทุ่งนากว่า 550 ล้าน ลบ.ม. โดยระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว อ.บางระกำ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วันนี้อยู่ที่ระดับ 42.66 ม.รทก. ล้น Spillway สูง 2.96 ม. (สูงกว่าระดับควบคุม 1.66 ม.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 90.00 ลบ.ม./วินาที

ขณะที่บ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่หน่วงน้ำ ปริมาณน้ำที่รับจากน้ำเหนือเช่นกัน  ระดับน้ำท่วมเหนือสะพานแม่ระหันประมาณ 25 เซ็นติเมตร และท่วมเหนือสะพานแบรี่ ที่ทางเจ้าหน้าที่สร้างไว้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สามารถสัญจรไปมาชั่วคราว ระดับน้ำสูงประมาณ 25-28 เซ็นติเมตร รถเล็กไม่ควรวิ่งผ่าน  ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้การสัญจรทางเรือมากกว่าใช้รถ

นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยว่า พื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ทางกรมชลประทาน ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายทหาร ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและใช้รถขุดเอาวัชพืชออก เสริมคันดิน และเสริมกระสอบทราย ป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ประชุม ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสถานการณ์อุทกภัย  แนวโน้มคาดว่าหลังจากไม่มีฝนตกและกรมอุตุนิยมประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งและล้นทางสัญจร

//////////

 

แสดงความคิดเห็น