พิษณุโลก 30 ตค.60 อากาศเริ่มเย็นลง อุณหภูมิต่ำสุด 22.1 องศา

วงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก 30 ตค.60

พิษณุโลก 30 ตค.60 อากาศเริ่มเย็นลง อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกวัดได้  22.1 องศาเซลเซียส กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศภาคเหนืออากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-13 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

แสดงความคิดเห็น