อบจ.พิษณุโลกนำกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดหนองพยอม อำเภอบางระกำ

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองพยอม หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและนำปัจจัยถวายให้แก่วัดเพื่อใช้ในการทำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดหนองพะยอม โดยในพิธีทอดกฐินครั้งนี้มี นายฉลาด ยังเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ พร้อมคณะชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินจำนวนมาก สำหรับการทำบุญถวายผ้าพระกฐินที่เรียกว่า กฐินทาน เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้วมารับผ้าที่ประชาชนนำมาถวาย หลังจากออกพรรษา โดยเริ่มทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 12 ดังนั้น กฐินทาน จึงมีกำหนดระยะเวลาในการถวายพระสงฆ์วัดต่างๆ ในช่วงออกพรรษาแล้ว เพียง 29 วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างทำบุญกันทั่วประเทศเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป.

แสดงความคิดเห็น