พิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัย กราบไหว้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “ปักธงชัย” ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองนายกเหล่ากาชาดฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายอำเภอนครไทย นายกกิ่งกาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเพณีปักธงชัย เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทั้งภาครัฐ ประชาชน องกรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างพร้อมใจจัดริ้วขบวนแห่ งานประเพณีปักธงชัยประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  เป็นประเพณีพื้นถิ่นที่ชาวอ.นครไทยร่วมจัดกันเป็นประจำทุกปี โดยตั้งขบวนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย เคลื่อนขบวนไป  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยภายขบวนนั้นแต่ละตำบลของ อ.นครไทย ได้ถือธงผืนขาว ที่ชาวบ้านได้ร่วมทอ เพื่อเตรียมนำไปปักขึ้นสู่ยอดเขาฉันเพล –เขาย่านไฮ-เขาช้างล้วง ตามประเพณีปักธงชัย เป็นประจำทุกปี  พร้อมทั้งมีการตกแต่งขบวนตามวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละหมู่บ้าน ที่สะท้อนถึงวิธีชีวิตอีกด้วย

โดยทุกปีตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12  ปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้

ในการนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง  ชาวอำเภอนครไทย จะร่วมกันถักทอผืนธงสีขาว ขนาดใหญ่ 3 ผืน ก่อนจะพร้อมใจกันแห่แหนนำขึ้นไปปักบนยอดเขาทั้ง 3 ยอด ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดขึ้นไปปักธงบนเขาทั้ง  3 ยอด ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

/////////

 

แสดงความคิดเห็น