พิษณุโลก 5 พ.ย.60 แม่น้ำทุกสายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง

พิษณุโลก 5 พ.ย.60 แม่น้ำทุกสายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกเช้านี้ลดลงจากเดิมมาก ส่งผลดีกับการระบายน้ำท่วมทุ่งบางระกำลงสู่แม่น้ำน่าน ที่ขณะนี้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำยมในเขตอ.บางระกำได้ลดระดับลงเฉลี่ยวันละ 10 เซนติเมตร คาดว่ากลางเดือนนี้ ถนนภายในพื้นที่ต่ำจะเริ่มใช้การได้ และคาดว่าจะระบายน้ำออกจากทุ่งเริ่มทำนารอบใหม่ได้ประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ 

สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปเช้านี้จังหวัดพิษณุโลกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆ อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกวัดได้ 22.8 องศาเซลเซียส ระยะนี้อุณหภูมิจะลดลงได้อีก 3-5 องศาเซลเซียส

แสดงความคิดเห็น