กองทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวเตรียมพร้อมช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60  ที่บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3  ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก คุณ ธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ ผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเรอเรจ จำกัด จำนวน 3,000 ผืนทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือผู้ประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  เนื่องจากในหลายพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นแล้ว  ส่งผลกระทบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามเทือกเขาตามหมู่บ้านชายแดน  ประสบปัญหาขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะเร่งดำเนินการนำผ้าห่อกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นในที่ห่างไกล และมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความหนาวเย็นในช่วงนี้สำหรับการช่วยเหลือของกองทัพภาคที่ 3 เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งให้กองทัพดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน โดยให้ความช่วยเหลือในทันทีหากเกิดภัยหรือความเดือดร้อนโดยไม่รอให้ขยายวงกว้าง รวมทั้งการป้องกันการเกิดภัยทุกชนิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทันท่วงที

 

แสดงความคิดเห็น