กองทัพภาคที่ 3 ประชุม10 จังหวัดจัดระบบการขนส่งอ้อยสู่โรงงานผลิตน้ำตาล

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 ที่ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการ  โรงงาน บริษัท สมาคม และสหกรณ์  ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์  นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร สุโขทัย ตาก อุทัยธานี และกำแพงเพชร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ทางกองทัพภาคที่ 3  ต้องการเน้นย้ำและทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นแนวทางเดียวกันทุกจังหวัด  เนื่องจากในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นต้นไปผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลจะเริ่มเปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งจะทำให้มีรถยนต์บรรทุกอ้อยบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการปฏิบัติ 20 ข้อ  อาทิ กำหนดความสูงจากพื้นไม่เกิน 3.80 เมตร ยื่นออกจากด้านหลังไม่เกิน 2.30 เมตร  หรือให้วิ่งเลนซ้ายสุด ในเขตหมู่บ้าน เมือง ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้รถบรรทุกอ้อยทิ้งระยะห่างของรถแต่ลพคันอย่างน้อย 100 เมตร  ให้ติดธงแดงขนาดใหญ่ที่ท้ายรถบรรทุกอ้อยอย่างน้อย 2 ผืน และติดแผ่นสะท้อนแสง ให้มีการจัดรถจัดเก็บอ้อยที่ร่วงหล่นตามเส้นทาง และรถตรวจเส้นทางอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง พร้อมให้จัดทำบันทึกข้อมูลรถบรรทุกอ้อยทุกคัน ที่เข้าสู่โรงงาน เพื่อส่งข้อมูลให้กับทางราชการ และรายละเอียดการขนอ้อยมาจากไหน นำไปส่งโรงงานตามวันเวลาจริงด้วย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น