ส่งเสริมปลูกฟักทองญี่ปุ่น เสริมรายได้ให้เกษตรกรต.บ่อภาค

นายปรีชา ปัญญาสงค์ หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางสถานีฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ใช้พื้นที่ว่างเปล่าเพาะปลูกฟักทองญี่ปุ่น เพื่อนำไปบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมจากการทำนา หรืออาชีพหลัก เนื่องจากฟักทองญี่ปุ่น เป็นพืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว และที่สำคัญในช่วงนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากฟักทองญี่ปุ่น มีรสชาดที่อร่อย มันส์ เนื้อนุ่มกว่าฟักทองชนิดอื่นๆ ทำให้ประชาชนเริ่มหาซื้อๆปรับประทานกันจำนวนมาก โดยราคาขณะนี้อยู่ที่30-50 บาท ต่อกิโลกรัมทีเดียว

โดยในพื้นที่ ต.บ่อภาคมีเกษตรกรเริ่มนำพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่นไปปลูกกันกว่า20 รายแล้ว และในช่วงนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายสามารถเก็บผลฟักทองไม่ต่ำ300-500 กิโลกรัม ซึ่งจากการสำรวจพบมีลูกค้าสั่งจองกันเยอะ ขณะที่บางรายก็นำไปขายที่ตลาดชาติตระการ จนหมดเช่นกัน

//////

แสดงความคิดเห็น