สปข.4 ปันน้ำใจคนไร้ที่พึ่งวังทอง ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ

 วันที่ 7 ธ.ค.60 ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต พิษณุโลก นำโดยนายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม สปข.ปันน้ำใจคนไร้ที่พึ่ง ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ ทั้งนี้ในฐานะที่สำนักประชาสำพันธ์เขต พิษณุโลก เป็นหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจกันลดปัญหาสังคม ด้วยการ ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ และเป็นการมอบสิ่งที่ดีแก่คนไร้ที่พึ่ง อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดกิจกรรม สปข.ปันน้ำใจคนไร้ที่พึ่ง ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร เสื้อกันหนาว ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำยาทำความสะอาดพื้น จัดเลี้ยงอาหาร และกิจกรรมสันทนาการแก่คนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง ซึ่งเงินและสิ่งของบริจาคดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากผู้ชม และผู้ฟัง สื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้และมีผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มี กลุ่มนักดนตรี ทอสายใย ตนทอฝัน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเล่นดนตรีขับกล่อมบรรเลง ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้สนุกสนานกันอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น