ร่วมมอบเงินและสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชคภายในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2561 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกรที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและชาวพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในการสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชค ภายในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561” ประกอบด้วย ตู้เย็น TOSHIBA 2 ประตู ขนาด 8 คิว จำนวน 1 หลัง เครื่องซักผ้า ขนาด 7.5 กก. จำนวน 1 เครื่อง พัดลมแบบสไลด์ 16” จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 12” จำนวน 2 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ 8” จำนวน 4 ตัว กระทะไฟฟ้าพร้อมที่นึ่ง จำนวน 2 เครื่อง กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า (OTTO) จำนวน 2 เครื่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (OTTO) ขนาด 1 ลิตร จำนวน 2 ลูก เตารีด (OTTO) จำนวน 6 เครื่อง หม้ออบลมร้อนไฟฟ้า (OTTO) จำนวน 2 เครื่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (SHARP) ขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1 ลูก และจักรยาน จำนวน 2 คัน โดยตลอดทั้งวันมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดพิษณุโลกนำสิ่งของมาร่วมมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น