แต่งหน้าเองกอวังทอง 11.ธ.ค. 60 นำขบวนงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม

10 ธ.ค.60 เยาวชนชายหญิงอ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร่วม 80 ชีวิตต่างตื่นเต้นและรอคอยวันพรุ่งนี้ การจัดงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ประจำปี 2560 พวกเขาจะได้แสดงฝีไม้ลายมือการแสดงเป็นตัวเองกอ นำขบวนเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม แห่ไปรอบตลาดวังทอง หลังจากอดทนซุ่มซ้อมมาแรมเดือน และกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้า ทั้งคืนพวกเขาก็ต้องอดทนกับแรงตึงของสีน้ำมัน ที่เขียนบนใบหน้าด้วยลวดลายต่าง ๆ

นายธีรพงษ์  ชังเภา ประธานชมรมเองกอวังทอง เปิดเผยว่า วันนี้ทั้งวัน สมาชิกชมรมเองกอวังทอง จะต้องมาวาดลวดลายบนใบหน้า ในลวดลายต่าง ๆ ด้วยสีน้ำมัน จากนั้นก็จะทาทับด้วยแป้งฝุ่น เพื่อไม่ให้สีหลุดลอกออก การแต่งหน้าก็ได้พวกพี่ ๆ ที่มีความชำยาญและเคยเล่นเองกอมาช่วยแต่ง แต่ละหน้าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 นาที กระทั่งเช้ามืด ผู้แสดงเป็นเองกอ ต่างต้องตื่นขึ้นมาแต่งตัวเองกอ พร้อมที่จะเริ่มขบวนแห่จากศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม มายังใจกลางตลาดวังทองในเวลา 07.00 น. และจะมาแสดงโชว์รอบใหญ่บริเวณสี่แยกวังทองในเวลา 08.00 น. ก่อนที่ขบวนจะแห่ไปตามบ้านเรือนต่าง ๆ รอบตลาดวังทอง และมาสิ้นสุดที่จัดงานหน้าที่ว่าการอำเภอวังทองในเวลาประมาณ 14.00 น.

การแสดงเองกอของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้เริ่มในปี 2523 ชาวตลาดวังทอง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ว่างจ้างคณะเองกอ ของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์มาแสดงในงานศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และการแสดงเองกอแต่ละครั้ง พบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยในการว่าจ้างนักแสดง ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการฝึกเองกอของอำเภอวังทองเองจึงได้เริ่มขึ้นโดย เฮียเคี้ยง หรือ นายนภดล  เศรษฐพิทยากุล ( ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว )  ได้นำการแสดงเองกอมาถ่ายทอดและฝึกสอนให้กับเยาวชนอำเภอวังทองเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตลาด และการแสดงเองกอของอำเภอวังทองจึงเริ่มมีประจำทุกปีตั้งแต่พ.ศ.2525 เรื่อยมา

กระทั่งพ.ศ.2548 ได้งดการแสดงเองกอในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากเยาวชนที่เคยเล่นเองกอส่วนใหญ่มีภาระด้านการเรียน การทำงาน จึงทำให้การรวมกลุ่มเล่นเองกอไม่สามารถทำได้ ทำให้งานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ไม่มีเองกอแสดงเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีพ.ศ.2550 นายปกรณ์  ด่านสีทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงเองกอ ซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ประสานกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจัดแสดงเองกอเพื่อจัดแสดงรอบเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การแสดงเองกอโดยเยาวชนอ.วังทอง ก็มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และได้รับความสนใจติดตามชมจากชาวอ.วังทอง ชาวพิษณุโลกอย่างมาก ที่ได้เฝ้าชมความสามารถของเยาวชนอ.วังทอง โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกจัดเทศกาลโคมไฟ ก็จะมีการแสดงเองกอของอ.วังทอง ไปร่วมแสดงทุกปีเช่นกัน

สำหรับปีนี้ งานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม จัดระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2560 หน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง ไฮไลท์สำคัญคือวันที่ 11 ธันวาคม 2560 นี้ ในขบวนแห่ ชาวอำเภอวังทอง ต่างเฝ้าคอยชมการแสดงของน้อง ๆ เยามชนชมรมเองกอวังทองที่จะได้แสดงฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่

…………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น