ชาววังทองชื่นชมการแสดงเองกอ งานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม

เวลา 08.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่กลางตลาดวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายบำรุง   รื่นบันเทิง รองผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ประจำปี 2560 เป็นงานประจำปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอวังทอง เพื่อสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง สำหรับเช้าวันนี้ มีพิธีเปิดงานและมีชาวอำเภอวังทองจำนวนมาก ต่างมาเฝ้าชมขบวนแห่เจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่เริ่มต้นขบวนจากศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม บริเวณริมแม่น้ำวังทองมายังใจกลางตลาดสี่แยกวังทอง และต่างคอยเฝ้าชมการแสดงเองกอ ศิลปะการแสดงของจีน ที่เยาวชนจากอ.วังทองร่วม 80 ชีวิต ได้ฝึกซ้อมมาแสดงในงานนี้

หลังจากรองผวจ.พิษณุโลก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้ว มีการแสดงโชว์ของชมรมเองกอวังทอง บริเวณวงเวียนสี่แยกวังทอง ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 30 นาที เยาวชนต่างวาดลวดลายการเต้น เคาะไม้ เข้ากับจังหวะเสียกลอง นกหวีดได้อย่างสวยงาม ก่อนที่ขบวนแห่เจ้าแม่ฯ จะแห่ไปตามบ้านเรือนประชาชนในตลาด ที่บ้านแต่ละหลัง ต่างเตรียมเครื่องเซ่นบูชาเจ้าแม่ ตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้านของตนเอง โดยมีเองกอจะแวะเข้าไปยังทุกบ้าน

สำหรับการแสดงเองกอของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้เริ่มในปี 2523 ชาวตลาดวังทอง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ว่างจ้างคณะเองกอ ของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์มาแสดงในงานศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และการแสดงเองกอแต่ละครั้ง พบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยในการว่าจ้างนักแสดง ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการฝึกเองกอของอำเภอวังทองเองจึงได้เริ่มขึ้นโดย เฮียเคี้ยง หรือ นายนภดล  เศรษฐพิทยากุล ( ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว )  ได้นำการแสดงเองกอมาถ่ายทอดและฝึกสอนให้กับเยาวชนอำเภอวังทองเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตลาด และการแสดงเองกอของอำเภอวังทองจึงเริ่มมีประจำทุกปีตั้งแต่พ.ศ.2525 เรื่อยมา

กระทั่งพ.ศ.2548 ได้งดการแสดงเองกอในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม เนื่องจากเยาวชนที่เคยเล่นเองกอส่วนใหญ่มีภาระด้านการเรียน การทำงาน จึงทำให้การรวมกลุ่มเล่นเองกอไม่สามารถทำได้ ทำให้งานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ไม่มีเองกอแสดงเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีพ.ศ.2550 นายปกรณ์  ด่านสีทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงเองกอ ซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ประสานกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจัดแสดงเองกอเพื่อจัดแสดงรอบเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การแสดงเองกอโดยเยาวชนอ.วังทอง ก็มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และได้รับความสนใจติดตามชมจากชาวอ.วังทอง ชาวพิษณุโลกอย่างมาก ที่ได้เฝ้าชมความสามารถของเยาวชนอ.วังทอง

…………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น