เพาะเห็ดเป๋าฮื้อขาย ฝึกอาชีพนักเรียนรร.จ่านกร้อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มนี้ เป็นนักเรียนกลุ่มสนใจที่ลงเรียนในโครงการเพาะเห็ดของโรงเรียน เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงและสร้างทักษะอาชีพแก่นักเรียน นางกาญจนา คำคูณศรี ครูชำนาญการพิเศษ ที่สอนนักเรียน บอกว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ ตอนแรกเราคิดทำเพียงเห็ดฟางเล็ก ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ แต่ทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเสน่ห์ ทัศนา ได้สนับสนุนสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน ทำให้เรามีหลักเกณฑ์ในการให้ความรู้กับนักเรียน เราได้วิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้แก่นักเรียนทุกวันพฤหัสบดี มีนักเรียนกลุ่มสนใจเข้าร่วมโครงการในคาบชุมนุม ในอนาคตแนวโน้มจะมีเห็ดชนิดอื่น ๆ ตามมา เราทำในพื้นที่จำกัดที่เพื่อให้เด็กได้องค์ความรู้ให้มากที่สุดที่จะส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนได้ ในโรงเรือนเพาะเห็ดเป๋าอี้อ นักเรียนจะได้เรียนรู้การเพาะเห็ด ซึ่งจะมีการเรียนรู้ตั้งแต่การดูแลก้อนเชื้อ การให้น้ำ จนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาหมุนเวียนในโครงการ สามารถเก็บจำหน่ายได้ถึงวันละ 10 กิโลกรัม เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มอาชีพการจัดการศึกษาให้พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง ค้นหาความรู้อย่างหลากหลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ และประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง เด็กชายภัทรพล พรหมสิทธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนึ่งในนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม บอกว่า “โรงเรียนได้ทำโครงการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ ในช่วงแรก และจะมีเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมตามมา ประโยชน์ของเห็ดเป๋าฮื้อจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ดูดซับสารก่อมะเร็งและช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ตามโบราณ เป็นยาอายุวัฒนะและสามารถควบคุมน้ำหนักได้ สามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างด้วย” ด้าน เด็กหญิงศศิวิมล จีนด้วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บอกว่า ทางกลุ่มได้แบ่งกันดูแลกับเพื่อน ๆ เช้าเปิดน้ำเห็ด ดูอุณหภูมิ ดูค่าของความชื้น พวกเราจะเก็บในตอนเช้าเพื่อจำหน่ายแก่ ครู และช่วงกลางวันจะเก็บเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปกครองเวลาที่มารับนักเรียน ช่วงหลังจะขายดีมาก เราขายเพียง กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งในห้าง 250 ในท้องตลาด150 บาท เป็นโครงการที่มีประโยชน์เราสามารถนำไปสร้างรายได้ในชีวิตประจำวัน หารายได้เสริมหรือทำเพื่อจำหน่ายตามท้องตลาดได้ค่ะ” สำหรับผลผลิตเห็ด ทางกลุ่มนักเรียนจะนำไปขายในโรงเรียนให้กับคุณครู หรือ ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รายได้กลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การในด้านการเกษตรแล้ว นักเรียนยังมีความสุขจากการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินอีกด้วย

วรางคณา อนันตะ ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/รายงาน

………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น