21 ธ.ค.60 บ้านใหม่ร่องกล้ายังคงหนาวจัด เกิดแม่คะนิ้งต่อเนื่อง 3 วัน

เช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่บ้านใหม่ร่องกล้า ครูเทียน หรือ นายธนกร เฉลิมศรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ม.10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก รายงานสภาพอากาศจากบ้านใหม่ร่องกล้าว่า ยังคงมีสภาพอากาศหนาวจัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว เช้าวันนี้ช่วง 06.00 -07.00 น. อุณหภูมิในหมู่บ้านที่ระดับความสูง 1,400 เมตร อยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิที่ยอดหญ้า เมื่อนำเทอโมมิเตอร์ลงไปวัด วัดได้ ลบ 3 องศาเซลเซียส และตามยอดหญ้า มีแม่คะนิ้ง หรือ น้ำค้างแข็งเกาะอยู่จำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากบนหมู่บ้าน มีลมพัดแรง ทำให้แม่คะนิ้งที่เกาะอยู่ยังไม่มากเหมือนปีก่อน ๆ และสภาพอากาศตลอดทั้งวันแม้ว่าจะมีแสดงแดดออกมาจัดแล้ว แต่ในหมู่บ้านยังอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นมาก ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต้องพาเด็ก ๆ มานั่งล้อมกองไฟคลายหนาว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น