ขนส่ง-ปปส.ภ.6 ตั้งจุดตรวจหาสารเสพติดผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

วันที่  22 ธ.ค.2560  นางวราภรณ์   วรพงศธร  ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายวัฒนา  เกิดผล ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ปปส.ภาค 6  สำนักงาน ปปส.ภาค 6  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประชาชนเดินทางปลอดภัย ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ” ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ” ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอินโดจีน (แห่งที่ 2) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และเเจ้งเบาะเเสยาเสพติด ผ่านสายด่วน1386  

โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 6 ตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสาร/เด็กประจำรถทุกคน สุ่มตรวจสัมภาระผู้โดยสารที่ต้องสงสัยและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน การแจ้งเบาะแสยาเสพติด”ระวัง รับฝากของ..อาจตกเป็นเหยื่อขบวนการยาเสพติด”เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ป้องปรามลดการใช้สารเสพติดในผู้ขับขี่รถประจำทางสาธารณะ ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวังการลักลอบฉวยโอกาสขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่   

พร้อมกันนี้ ขนส่ง จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยสารพัดช่าง สลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจรถโดยสาธารณะทุกคันวิทยาลัยเทคนิคสองแคว และวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้นำนักศึกษา มาให้บริการตรวจเช็คสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันให้มีความพร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทาง ทั้งยางรถ ที่นั่งผู้โดยสาร ประตูฉุกเฉิน  เข็มขัดนิรภัย  ซึ่ง ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าจากการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายในการสร้างความปลอดภัย ส่งผลให้ จ.พิษณุโลกไม่เกิดอุบัติเหตุจากรถสาธารณะในช่วงเทศกาลมาหลายปีติดต่อกัน

////////////

แสดงความคิดเห็น