ชาวอ.บางระกำปลื้มได้ถนนใหม่ รมว.คมนาคมประธานพิธีเปิดใช้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2560  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานในพิธีเปิด “ถนนโครงการพัฒนาเส้นทางสายรองเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ  LIMEC สายแยกทางหลวง 1303 – บ้านบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก” ระยะทาง 8.260 กม. ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีกรมทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับถนนสายนี้   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 31 ล้านบาท  เป็นสายทางที่อยู่ในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ผ่าน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมแสงสงคราม และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางเดิมเป็นถนนลูกรัง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560  และได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมา  อีกทั้งเส้นทางดังกล่าว  ยังเชื่อมโยงกับอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งหลังเปิดถนนเสร็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้พูดฝากชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับ ให้ใช้เส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวัง  ที่สำคัญต้องเมาแล้วไม่ขับ และให้ช่วยกันดูแลรักษาถนนเส้นนี้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น