2 ม.ค.61 อุบัติเหตุช่วงปีใหม่จ.พิษณุโลกมีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย

วันที่ 2 มกราคม 2561 จ.พิษณุโลก สรุปรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 19 ราย เป็นชาย 15 ราย เป็นหญิง 4 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย พฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุสูงสุดได้แก่เมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่มีอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ถนนในองค์การส่วนตำบลและหมู่บ้าน โดยแบ่งอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุดังต่อไปนี้ อำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน 5 ครั้งผู้บาดเจ็บ 4 รายเสียชีวิต 1 ราย อำเภอวังทองเกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้งผู้บาดเจ็บ 5 ราย อำเภอพรหมพิรามเกิดอุบัติเหตุจำนวน 4 ครั้งผู้บาดเจ็บ 5 ราย อำเภอบางระกำเกิดอุบัติเหตุจำนวน 3 ครั้งผู้บาดเจ็บ 3 ราย อำเภอบางกระทุ่มเกิดอุบัติเหตุจำนวน 2 ครั้งผู้บาดเจ็บ 2 ราย อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอเนินมะปราง ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 77 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 6 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 79 ราย อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง และอำเภอเมืองพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น