ชมรมธนาคารพิษณุโลกมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

วันที่ 11 มกราคม 2561 มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 42 ทุน โดยแยกเป็นทุนระดับอาชีวะ จำนวน 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท และระดับประถมศึกษา 30 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายมนตรี กัลชาญพันธุ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร สาขาหนองกุลา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก และ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพิษณุโลก ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพิษณุโลก ผู้จัดการธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก ผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมฯ สาขาพิษณุโลก เป็นผู้แทนมอบทุนดังกล่าว ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

แสดงความคิดเห็น