ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่อ.ชาติตระการแก้ปัญหาการให้สิทธิในเขตปฏิรูปที่ดินทับซ้อน

24 มกราคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลโท​ วรากร​ เพิ่มพูน​ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน​ นายสงัด​ ปัถวี​ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน​ และคณะ ลงพื้นที่เร่งรัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทับซ้อนกว่า 200 ไร่ ให้แก่ประชาชนในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก หวังปัญหาคลี่คลายโดยเร็วหลังยืดเยื้อนานกว่า 10 ปี

พลเอก วิทวัส เผยถึงกรณีปัญหาการจัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยกว่า 360 ไร่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติแก่ผู้ขอรับการจัดสรรพร้อมเงื่อนไขในการให้กู้เงินจาก ส.ป.ก. พิษณุโลก เพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าชดเชยที่ดินและค่าปรับสภาพที่ดินเนื่องจากสภาพพื้นที่ยังเป็นป่ารกไม่สามารถรังวัดได้ ก่อนออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้ ทั้งนี้สัญญามีกำหนดคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 15 ปี ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้ร่วมกับ ส.ป.ก. ได้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินระหว่างเขตปฏิรูปที่ดินและเขตป่าสงวนแห่งชาติพบว่ามีพื้นที่จัดสรรกว่า 200 ไร่ ทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต้องถูกเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานไม่ได้ผ่อนผันหรือขยายเวลาการชำระเงินกู้ให้กับผู้ที่เดือดร้อน บางส่วนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดความเดือดร้อน จึงยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าสอบสวนที่ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสรุปได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) กรณีผู้ร้องเรียนมีความประสงค์รับการจัดสรรที่ดินเพื่อทำกิน ให้พิจารณาขยายเขตพื้นที่ ส.ป.ก. และเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 2) กรณีผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาค่าเสียหายแทน และ 3) กรณีที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่เหลือ ให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินว่าเป็นผู้ถือครองเดิมหรือไม่ หากไม่ใช่ให้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิและส่งมอบที่ดินคืนให้กรมป่าไม้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็ว จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายฐานุพงศ์​ เจริญสุรภิรมย์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก​ นายนิพนธ์​ ชนมนัส​ ผู้ตรวจราชการกรม​ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน​ นายอุกฤษฏ์​ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก​ นายบุญลาภ​ สุกใส​ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4​ สาขาพิษณุโลก​ นายพยุง​ คุ้มสุพรรณ​ นายอำเภอชาติตระการ​ นายสุรศักดิ์​ พีรภูมิ​ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก และผู้ร้องเรียน เข้าประชุมร่วมกันเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นไปตามมติและแนวทางที่กำหนดโดยเร็ว

……………….

แสดงความคิดเห็น