หอการค้าพิษณุโลกขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนแนวกำแพงเมืองโบราณ

วันที่ 24 มกราคม 61 ที่โรงแรมภัทรารีสอร์ท  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นายศุภกุล  รัตนาคม ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  นางนุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์  อดีตประธานหอการค้าจ.พิษณุโลก นำตัวแทนผู้ประกอบการในย่านเขตเศรษฐกิจกลางเมืองพิษณุโลก นำช่อดอกไม้มอบให้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลโท วรากร เพิ่มพูน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ที่เดินทางมาแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อแสดงความขอบคุณ หลังจากทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการและประชาชนที่อาศัยในเขตใจกลางเมืองพิษณุโลก กว่า 400 ราย ที่ถูกกันเขตพื้นที่ดินเพื่ออนุรักษ์เป็นเขตโบราณสถานได้เป็นผลสำเร็จ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินที่กรมศิลปากรระวางแนวเขตพื้นที่เพื่ออนุรักษ์เป็นเขตโบราณสถานสำรวจแนวคูเมืองกำแพงเมืองโบราณว่า หลังจากทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคำร้องเรียนจากประชาชน ในปี 2559  ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐาน พร้อมประสานกับทางกรมธนารักษ์  จังหวัดพิษณุโลก และที่ดินจังหวัดพิษณุโลก  พบว่ามีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากกว่า 400 คน ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตสำรวจแนวคูเมืองกำแพงเมืองโบราณ ที่จะนำไปสู่การเวนคืนให้เป็นเขตโบราณสถาน  ทางส่วนราชการได้พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด ก็พบหลักฐาน แผนที่ รศ.122 กับโฉนดตราจอง ที่ออกในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อนำเอกสารทั้ง 2 แบบมาเทียบผสมผสานกัน เส้นแนวกำแพงเมืองไม่ได้ทับซ้อนในเขตที่ประชาชนอาศัยอยู่แต่อย่างใด  จึงนำไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหาให้คลี่คลาย

พลเอก วิทวัส กล่าวว่า ทางกรมศิลปากร ได้แจ้งธนารักษ์ แจ้งเวนคืนที่สงวนหวงห้ามไว้เข้าสู่คณะกรรมการให้ความเห็นสอดคล้องกัน เมื่อต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมาจึงแจ้งให้ทางผู้ร้องทุกข์ว่าทางกรมธนารักษ์ตัดสินเรียบร้อยแล้วทำที่ดินให้ถูกต้อง แนวเขตโบราณสถานคูเมืองไม่ทับซ้อนกับสิทธิของประชาชนที่มีโฉนดอยู่แล้ว ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กว่า 400 ราย ได้รับการคืนสิทธิได้รับสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ในเขตกลางเมืองพิษณุโลกได้ต่อไปโดยไม่ต้องรื้อถอนหรือโยกย้ายจากที่ดินเดิม  /////

แสดงความคิดเห็น