รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมบ้านวังส้มซ่า หนุนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งการอบอุ่น

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 2 ก.พ. ที่บ้านวังส้มซ่า อ.เมืองพิษณุโลก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า หลังจากทางนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเที่ยวชมเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า และโครงการตลาดประชารัฐ ที่บ้านวังส้มซ่า ประสบความสำเร็จ ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ตามเส้นทางคมนาคมท่องเที่ยวหลัก

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตนเองและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านวังส้มซ่า เพื่อศึกษาและส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านของการท่องเที่ยวชุมชน เพราะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าแล้ว ชุมชนนี้ยังมีน้ำใจและมีการแบ่งปันกัน และเป็นชุมชนปลอดภัยจากการลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนน่าอยู่ นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสแบบชุมชน ซึ่งจะต้องคิดอยู่แล้ว จะมาหาความสวยงามของธรรมชาติคงเป็นไปได้ยาก แต่มาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ล้วนแล้วมีน้ำใจแห่งการแบ่งปัน มีกับข้าวก็แบ่งกันกิน เป็นต้น ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะรณรงค์การท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

///////////

 

แสดงความคิดเห็น